Ing. Zdenko Majerík

Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline. V spoločnosti zastáva funkciu obchodného riaditeľa, zodpovedá za nákupno-predajné aktivity spoločnosti. Pochádza z Liptovského Mikuláša.