OP KaHR

Inovácia výroby začala – realizovali sme projekt v rámci OP KaHR!

Spoločnosť CD - profil s.r.o. zrealizovala projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CD - profil s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie v rámci programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehli aktivity:

Hlavné aktivity:
Aktivita 1 - Mobilné meracie zariadenie -bodový 3D skener na 6 osovom ramene
Aktivita 2 - Optický kontinuálny kontrolný systém 2ks
Aktivita 3 - Automatizované zváranie nekonečných kovových pások na výrobných linkách 3 ks
Aktivita 4 - Laserový navárací prístroj

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnej vyspelej technológie do výrobného procesu.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
Zvýšenie presnosti výroby, zníženie kazovosti a odpadkovosti výroby
Vytvorenie nových pracovných miest
Zvýšenie efektívnosti a kapacity výroby
Zvýšenie kvality a rozšírenie sortimentu vyrábaných výrobkov

Dátum začiatku realizácie projektu: 09/2015
Dátum ukončenia realizácie: 11/2015

Schválená výška NFP na projektu: 161 254,29 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 268 757,15 Eur

Miesto realizácie projektu:

CD - profil s.r.o., 1. Mája č. 2070, Liptovský Mikuláš

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk
Fond EÚ:Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics