Lokalizácia schránky

Podnety k protispoločenskej činnosti môžu pracovníci vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená v areáli spoločnosti pred vstupom do jedálne.